Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ι.Κ.Α. Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης

(Ασφαλιστικά Ταμεία)

Διεύθυνση : Μαραθώνος 19
Ταχυδρομικός Κωδικός : 56431
Δήμος : Σταυρούπολη
Νομός : Θεσσαλονίκη
Χώρα : Ελλάδα
Τηλέφωνο : 2310650080
Web Site :  http://www.ika.gr/gr/home.cfm
       

Στα Τμήματα του Ι.Κ.Α. μπορείτε να ενημερωθείτε για θέματα ασφάλισης:

  • Γενικές Πληροφορίες
  • Θέματα Υγείας
  • Θέματα Συντάξεων
  • Ασφαλιστικός Οδηγός Εργοδότη
  • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)